PRAVILA O POVJERLJIVOSTI I UPOTREBI OSOBNIH PODATAKA

Inačica 1.0 od 6.4.2021.

Uvod: Definicija pojmova korištenih u Pravilima o povjerljivosti

Definicije:

 • „Osobni podatak”: znači „sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizički osobu koja se može identificirati, izravno ili neizravno, pozivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više elemenata koji su specifični za nju”, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka (Loi Informatique et libertés) od 6. siječnja 1978.
 • „Web-mjesto” ili „Usluga”: internetske stranice green-acres.com i njihove lokalne inačice (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, etc.) te sav njihov sadržaj.
 • „Uređivač” ili „mi”: Realist S.A.S, pravna ili fizička osoba odgovorna za uređivanje i sadržaj Usluge.
 • „Korisnik” ili „.vi”: internetski korisnik koji posjećuje i upotrebljava Uslugu ili agencija za nekretnine ili privatna osoba koja se na nju pretplatila.
Ova Pravila o povjerljivosti i upotrebi osobnih podataka pruža Uređivač web-mjesta. Korisnik web-mjesta poziva se da ih pažljivo pročita, ispiše i/ili spremi na trajan medij. Korisnik potvrđuje da je pročitao ova Pravila i prihvaća ih u potpunosti i bezuvjetno.

Article 1 - Uvod i uloga Pravila o povjerljivosti

Svrha ove povelje je informirati vas o obvezama Usluge u pogledu vaše privatnosti i zaštite osobnih podataka koji se na vas odnose, prikupljenih i obrađenih prilikom korištenja Uslugom.

Važno je da pročitate ova Pravila o povjerljivosti podataka kako biste bili svjesni razloga zbog kojih upotrebljavamo vaše podatke i kako to radimo.

Registracijom na Uslugu, pristajete pružiti nam istinite podatke o sebi. Komunikacija lažnih podataka suprotna je općim uvjetima upotrebe i prodaje Usluge.

Imajte na umu da se ova Pravila o povjerljivosti mogu bilo kada izmijeniti ili dopuniti, posebno u skladu s bilo kojim zakonodavnim, regulatornim, pravnim ili tehnološkim razvojem. Datum njihovih ažuriranja bit će jasno naveden ako je primjenjivo.

Ove izmjene vas obvezuju od trenutka stavljanja na mrežu i zato vas pozivamo da redovito konzultirate ova Pravila o povjerljivosti kako biste bili svjesni eventualnih izmjena.

Pronaći ćete i opis svojih prava na zaštitu privatnosti i način na koji vas zakon štiti.

Ako imate pitanja u vezi s ovim Pravilima povjerljivosti ili želite iskoristiti svoja prava opisana u članku 10 ovih Pravila o povjerljivosti, obratite nam se e-poštom na adresu: marketing@green-acres.com ili poštom na adresu: Realist – green-acres – Upravljanje osobnim podatcima, 100 boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, France.

Article 2 - Pravne napomene, osobni podatci i svrha web-mjesta

Podatci koji se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka (pravila i izjava) nalaze se u ovim Pravilima o povjerljivosti i upotrebi osobnih podataka web-mjesta.
Svrha ovog web-mjesta određena je kao „internetske stranice za oglašavanje nekretnina koje povezuju posjetitelje i profesionalne ili pojedinačne prodavače”.

Usluga je vlasništvo Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France - SAS početnog kapitala 1.000.000 € - RSC Paris 453 785 156 - PDV br. unutar EU-a: FR56453785156

Navodi se da naziv usluge: green-acres mora biti naveden u svim mogućim prepiskama.

Direktor oglašavanja i odgovorni urednik: Benoît Galy, u svojstvu predsjednika društva Realist S.A.S.

Hosting: OVH, SAS početnog kapitala 10.069.020 € , RCS (sudski registar) Lille Métropole 424 761 419 00045 , APE kôd 2620Z , PDV br.: FR 22 424 761 419 , Registrirano sjedište: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Article 3 - Podaci prikupljeni na web-mjestu

Podatci koje Usluga prikuplja i zatim obrađuje jesu podatci koje nam dobrovoljno prosljeđujete ispunjavanjem različitih obrazaca prisutnih u okviru Usluge. Za određene radnje na sadržaju možda će se od vas tražiti da podatke koji se odnose na vas prosljedite trećim partnerima putem njihovih usluga, točnije tijekom eventualnih plaćanja. Nećemo dopustiti da se ti podatci, njihovo prikupljanje i obrada uređuju u uvjetima specifičnima za te stranke. Pozivamo vas da proučite njihove uvjete prije nego što priopćite svoje podatke u tom kontekstu.

Vaša IP adresa (identifikacijski broj dodijeljen na internetu vašem računalu) automatski se prikuplja. Obavještavamo vas da će Usluga vjerojatno primijeniti postupak automatskog praćenja (Cookie), što možete spriječiti izmjenom relevantnih parametara vašeg internetskog preglednika, kako je objašnjeno u općim uvjetima ovog web-mjesta.

Općenito, možete posjetiti web-mjesto green-acres.com i njegove lokalne inačice bez pružanja osobnih podataka o sebi. U svakom slučaju, nemate obavezu prenijeti te podatke. Ipak, u slučaju odbijanja, možda nećete moći upotrebljavati određene informacije ili usluge.

Također prikupljamo, upotrebljavamo i dijelimo agregirane podatke poput statističkih ili demografskih podataka u bilo koje svrhe. Agregirani podatci mogu potjecati iz vaših osobnih podataka, ali se zakon na njih ne primjenjuje jer ti podatci ne otkrivaju izravno vaš identitet. Primjerice, možemo objediniti vaše podatke o korištenju kako bismo izračunali postotak korisnika koji pristupaju određenim značajkama web-mjesta.

Radi pružanja boljeg sadržaja i usluga, Usluga primjenjuje uslugu analiziranja Google Analytics. Google Analytics ne prati vaše navike pregledavanja na uslugama trećih strana. Podatci koji se odnose na vas kojima Google Analytics ima pristup ne sadržavaju nikakve osobne podatke o vama.

Ne prikupljamo takozvane „osjetljive” podatke.

Kontaktni podatci korisnika web-mjesta koji su se registrirali na njemu bit će sačuvani u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka od 6. siječnja 1978. Sukladno potonjem, oni imaju pravo na pristup, povlačenje, izmjenu ili ispravljanje podataka koje su dostavili. Za to sve što trebaju učiniti je poslati zahtjev na sljedeću adresu e-pošte: marketing@green-acres.com, ili poštom na Realist – green-acres - Upravljanje osobnim podatcima, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Izdavač za prikupljanje osobnih podataka korisnika ne zahtijeva izjavu francuskom tijelu za zaštitu osobnih podataka (Nacionalno povjerenstvo za informatiku i slobode - CNIL), ali uređivač je po potrebi izdao izjave za CNIL pod brojem 1051448.

Article 4 - Identitet voditelja obrade

Voditelj obrade je društvo Realist S.A.S, s registriranim sjedištem na sljedećoj adresi: 100 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris - France.

Article 5 - Svrha prikupljenih podataka

Podatci utvrđeni kao obavezni na obrascima Usluge potrebni su kako bi se iskoristile odgovarajuće funkcije Usluge, točnije rad na sadržaju koji pružaju.
Usluga vjerojatno prikuplja i obrađuje podatke svojih korisnika:

 1. U svrhu pružanja informacija ili usluga na koje su se pretplatili, posebno: kontakt između posjetitelja i kontaktiranih agencija/privatnih prodavača, personalizirani prostor za pretraživanje, personalizirani prostor za članove, obavijesti e-poštom koje odgovaraju pretraživanju nekretnina.
 2. U svrhu prikupljanja podataka koji nam omogućuju poboljšanje naše Usluge, naših proizvoda i funkcija (posebice upotrebom kolačića).
 3. Za slanje: kontaktnih podataka agencija/privatnih prodavača s kojima su kontaktirali posjetitelji, kontaktnih podataka posjetitelja za čije nekretnine su zainteresirane agencije/privatni prodavači, obavijesti e-poštom koje odgovaraju vašem pretraživanju nekretnina, obavijesti o statusu računa , kao i, rjeđe, biltena koji bi vas mogli zanimati.

Article 6 - Primatelji i upotreba prikupljenih podataka

Podatci koje prikupimo obrađuju se za potrebe izvođenja radnji na sadržaju Usluge.

Vjerojatno ćete primati elektroničke poruke (e-pošta) od naše Usluge, posebno u okviru zahtjeva za kontakt posjetitelja/prodavača ili biltene koje ste prihvatili. Možete zatražiti da više ne primate ove elektroničke poruke klikom na poveznicu predviđenu u tu svrhu u svakoj od elektroničkih poruka koje će vam biti poslane. Ako to ne možete učiniti, možete nam se obratiti i na adresu marketing@green-acres.com gdje ćemo vam pomoći u tom procesu.

Realist S.A.S je isključivi primatelj vaših osobnih podataka. Oni se nikada ne prenose trećoj strani, bez obzira na podizvođače koje Realist S.A.S upotrebljava. Ni Realist S.A.S ni njegovi podizvođači ne prodaju osobne podatke posjetiteljâ i korisnikâ njegova web-mjesta.

Vaši osobni podatci mogu se dijeliti sa stranama navedenima u nastavku u svrhe definirane u ovim Pravilima o povjerljivosti.

Zahtjevamo da sve treće strane jamče sigurnost vaših osobnih podataka te da ih obrađuju u skladu sa zakonom. Ne dopuštamo našim pružateljima usluga trećoj strani da se koriste vašim podatcima.

Article 7 - Pravni temelji za obradu podataka

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) , Realist S.A.S obrađuje osobne podatke samo u sljedećim situacijama:

 1. uz vašu privolu;
 2. ako postoji ugovorna obveza (ugovor između Realist S.A.S i vas) ;
 3. radi ispunjenja pravne obveze (prema EU ili nacionalnom zakononodavstvu).

Article 8 - Sigurnost podataka

Obavještavamo vas da se vaši podatci mogu otkriti primjenom zakona, propisa ili odluke nadležnog regulatornog ili pravosudnog tijela ili, ako je potrebno, kako bi Uređivač sačuvao svoja prava i interese.

Uveli smo odgovarajuće mjere zaštite kako bismo spriječili da se vaši osobni podaci nehotice izgube, upotrijebe, izmijene, otkriju ili im se pristupi bez autorizacije. Osim toga, pristup vašim osobnim podatcima podliježe definiranom i dokumentiranom sigurnosnom postupku.

Article 9 - Trajanje razdoblja pohrane

Podatci se pohranjuju kod poslužitelja Usluge, čiji se kontaktni podatci nalaze u članku 2. ovih Pravila o povjerljivosti, i čuvaju se tijekom razdoblja strogo neophodnog za postizanje gore spomenutih ciljeva koje ne može biti dulje od 36 mjeseci. Nakon tog razdoblja, čuvat će se isključivo u statističke svrhe i neće dovesti do izrabljivanja bilo koje vrste.

Article 10 - Ovlašteni pružatelji usluga i prijenos u treću zemlju Europske unije

Realist S.A.S vas obavještava da upotrebljava ovlaštene pružatelje usluga radi olakšavanje prikupljanja i obrade podataka koje ste nam priopćili. Ti se pružatelji usluga nalaze isključivo u Europskoj uniji, Velikoj Britaniji ili Švicarskoj.

Realist S.A.S prethodno je osigurao da pružatelji usluga provode odgovarajuća jamstva i poštuju stroge uvjete u pogledu povjerljivosti, uporabe i zaštite podataka. Na te pružatelje također se primjenjuje Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP).

Article 11 - Zakon o zaštiti podataka

U skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, u nastavku su navedena detaljna prava koja možete ostvarivati, kao što je naznačeno u članku 1. ovih Pravila o povjerljivosti tako što ćete nam pisati na poštansku adresu navedenu na vrhu (Realist – green-acres – Upravljanje osobnim podatcima, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France) ili slanjem e-pošte na marketing@green-acres.com:

 • Pravo na obavijest: imamo obvezu informirati vas o načinu na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke (kao što je opisano u ovim Pravilima o povjerljivosti).
 • Pravo na pristup: vaše je pravo zatražiti pristup podatcima koji se odnose na vas kako biste dobili kopiju osobnih podataka koje posjedujemo; Međutim, zbog obveze sigurnosti i povjerljivosti u obradi osobnih podataka koju ima Realist S.A.S, obaviješteni ste da će vaš zahtjev biti obrađen pod uvjetom da predočite dokaz o vašem identitetu, konkretno skeniranu verziju ili fotokopiju vaše važeće osobne isprave.
 • Pravo na ispravak: pravo da od nas tražite da ispravimo nepotpune ili netočne osobne podatke koji se odnose na vas. Prema ovom pravu, zakon vas ovlašćuje da tražite ispravljanje, ažuriranje, blokiranje ili brisanje podataka koji se odnose na vas, a koji mogu biti netočni, pogrešni, nepotpuni ili zastarjeli.
 • Pravo na brisanje, poznato i kao „pravo na zaborav”: u određenim slučajevima možete nas tražiti da izbrišemo osobne podatke koje imamo, a koji se odnose na vas (osim ako za to postoji važniji pravni razlog koji nas obvezuje da ih čuvamo).
 • Pravo na ograničenje obrade: u određenim slučajevima imate pravo tražiti od nas obustavu obrade osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka: imate pravo od nas zatražiti kopiju vaših osobnih podataka u uobičajenom formatu (primjerice .csv datoteka).
 • Pravo na prigovor: imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka (primjerice, na način da nam zabranite da obrađujemo vaše podatke u svrhu izravnog marketinga).

Međutim, ostvarivanje tog prava moguće je samo u jednoj od sljedeće dvije situacije: kada se ostvarivanje tog prava temelji na legitimnim osnovama ili kada se ostvarivanjem tog prava želi spriječiti upotreba prikupljenih podataka u komercijalne svrhe.

Obratite nam se ako želite iskoristiti bilo koje od prethodno opisanih prava, pišite nam na Realist - Upravljanje osobnim podatcima, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France ili e-poštom na marketing@green-acres.com

Nećete morati plaćati naknade za pristup svojim osobnim podatcima (ni za ostvarivanje bilo kojeg drugog prava). Međutim, možemo vam naplatiti razumnu naknadu ako je vaš zahtjev očito neutemeljen, ponavljajući ili pretjeran. U tom slučaju možemo također odbiti odgovoriti na vaš zahtjev.

Realist S.A.S će imati pravo, ako je potrebno, protiviti se zahtjevima koji su očito nerazumni po njihovoj sustavnoj, ponavljajućoj prirodi ili njihovu broju.

Možemo vas tražiti određene informacije kako bismo potvrdili vaš identitet i osigurali vam pravo pristupa vašim osobnim podatcima (ili u svrhu upotrebe bilo kojeg drugog prava). Riječ je o sigurnosnoj mjeri kojom se osigurava da se ti osobni podatci ne isporuče osobi koja nije ovlaštena za njihovo primanje. Također vam se možemo obratiti za više informacija u vezi vašeg zahtjeva kako bismo vam brže odgovorili.

Na sve utemeljene zahtjeve pokušavamo odgovoriti u roku od jednog mjeseca. Taj rok od jednog mjeseca može se premašiti ako je vaš zahtjev posebno složen ili ako ste ih podnijeli više. U tom slučaju, javit ćemo vam i obavještavati vas.

Article 12 - Pravila o upotrebi kolačića

Naša pravila o upotrebi kolačića omogućuju vam da bolje razumijete odredbe koje primjenjujemo u pogledu pregledavanja na našoj Usluzi. Među ostalim vas obavještavaju o svim kolačićima prisutnima na našoj Usluzi, njihovoj namjeni i pružaju vam postupak za njihovu konfiguraciju.

a) Općenite informacije o kolačićima na web-mjestu

Realist S.A.S, u svojstvu uređivača ove Usluge može nastaviti s ugradnjom kolačića na tvrdom disku vašeg krajnjeg uređaja (računalo, tablet, mobilni telefon itd.) kako bi vam zajamčio nesmetanu i optimalnu navigaciju na našoj Usluzi.

„Kolačići” (engl. cookies) su male tekstualne datoteke ograničene veličine koje nam omogućuju prepoznavanje vašeg računala, tableta ili mobilnog telefona u svrhu personalizacije usluga koje nudimo.

Podatci prikupljeni putem kolačića ni na koji način vas ne identificiraju imenom. Upotrebljavaju se isključivo za naše potrebe u cilju poboljšanja interaktivnosti i uspješnosti naše Usluge i kako bismo vam poslali sadržaj prilagođen vašim interesima.

U skladu s preporukama Nacionalnog povjerenstva za informatiku i slobode (CNIL), određeni su kolačići izuzeti iz prethodnog prikupljanja vaše privole ako su nužni za rad Usluge ili imaju jedinu svrhu dopuštanja ili olakšavanja elektroničke komunikacije. To konkretno uključuje ID sesije, provjeru autentičnosti, kolačiće za ujednačavanje opterećenja sesije kao i kolačiće za prilagodbu vašeg sučelja. Ti kolačići u potpunosti su podložni ovim pravilima ako su izdani i ako njima upravlja Realist S.A.S.

Kolačiće za dijeljenje na društvenim mrežama izdaje i njim upravlja uređivač dotične društvene mreže. Uz vaš pristanak, ovi kolačići omogućuju vam jednostavno dijeljenje nekih sadržaja objavljenih na Usluzi, posebice putem aplikacijskog „gumba” za dijeljenje prema dotičnoj društvenoj mreži.

Kolačići za mjerenje publike prikupljaju statistiku o posjećenosti i upotrebi različitih elemenata Usluge (kao što je sadržaj/stranice koje ste posjetili). Ovi podatci doprinose poboljšanju lakšeg korištenja uslugom. Na Usluzi se upotrebljava alat za mjerenje publike (Google Analytics); njegova politika privatnosti dostupna je na francuskome na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

b) Konfiguracija vaših postavki o kolačićima

Većina internetskih preglednika konfigurirana je prema zadanim postavkama tako da je pohranjivanje kolačića odobreno. Vaš preglednik pruža vam mogućnost izmjene tih standardnih parametara tako da se svi kolačići sustavno odbacuju ili će se samo neki od kolačića prihvatiti ili odbiti, ovisno o njihovom izdavatelju.

UPOZORENJE: Skrećemo vam pozornost na činjenicu da će odbijanje upotrebe kolačića na vašem uređaju vjerojatno izmijeniti vaše korisničko iskustvo, kao i vaš pristup određenim uslugama ili funkcijama ove Usluge. Ako je primjenjivo, Realist S.A.S odbija svu odgovornost u vezi s posljedicama povezanima s pogoršanjem vaših uvjeta navigacije koje nastaju zbog vašeg izbora da odbijete, obrišete ili blokirate kolačiće potrebne za rad Usluge. Te posljedice ne mogu predstavljati štetu i za tu činjenicu ne možete zahtijevati naknadu.

Vaš preglednik omogućuje vam i brisanje postojećih kolačića na vašem uređaju ili slanje obavijesti kada su novi kolačići vjerojatno postavljeni na vaš uređaj. Te postavke ne utječu na vaše pregledavanje, ali gubite svu korist koju pruža kolačić.

U nastavku pročitajte o brojnim alatima dostupnima za konfiguriranje kolačića smještenih na vašem uređaju.

c) Konfiguracija vašeg internetskog preglednika

Svaki internetski preglednik nudi vlastite postavke upravljanja kolačićima. Da biste saznali kako promijeniti svoje postavke kolačića, ispod poveznica ćete pronaći pomoć potrebnu za pristup izborniku preglednika koji je predviđen za tu svrhu.

Za više informacija o alatima za upravljanje kolačićima, možete posjetiti web-mjesto Nacionalnog povjerenstva za informatiku i slobode (fr. Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL): https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Za sva pitanja ili zahtjeve za dodatne informacije povezane s ovom politikom kolačića, obratite nam se.

d) Strogo potrebni kolačići

Ti su kolačići neophodni za pravilno funkcioniranje našeg web-mjesta i ne mogu se onemogućiti u našim sustavima. Općenito se definiraju isključivo kao odgovor na radnje koje ste poduzeli i koje odgovaraju zahtjevu za usluge, kao što je postavljanje postavki privatnosti, prijava ili popunjavanje obrazaca. Možete konfigurirati svoj preglednik tako da blokira ove kolačiće. U tom slučaju imajte na umu da određeni dijelovi web-mjesta možda neće ispravno raditi. Ovi kolačići ne pohranjuju osobne podatke.

Domena Kolačići (vijek trajanja) Opis
www.green-acres.fr __RequestVerificationToken (2 godine) Koristi se za zaštitu web stranice od xsrf napada
www.green-acres.fr initial_entry_page (2 godine) Koristi se za identificiranje stranice za prijavu na web-mjestu
www.green-acres.fr initial_referer (1 godina) Koristi se za identificiranje web-mjesta odakle korisnik dolazi
www.green-acres.fr last_property_search (2 godine) Koristi se za omogućivanje automatskog povratka na posljednje izvršeno pretraživanje
www.green-acres.fr last_property_search_by_type (2 godine) Koristi se za omogućivanje automatskog povratka na posljednje izvršeno pretraživanje
www.green-acres.fr referer (1 godina) Koristi se za identificiranje web-mjesta odakle korisnik dolazi
www.green-acres.fr session_entry_page (1 godina) Koristi se za identifikaciju ulazne stranice sesije
www.green-acres.fr session_referer (1 godina) Koristi se za identifikaciju web-mjesta s kojeg korisnik dolazi tijekom sesije
www.green-acres.fr utm_campaign (1 godina) Koristi se za identifikaciju promidžbene kampanje korisnikâ iz promidžbene kampanje
www.green-acres.fr utm_content (1 godina) Koristi se za identifikaciju sadržaja promidžbene kampanje korisnikâ iz promidžbene kampanje
www.green-acres.fr utm_medium (1 godina) Koristi se za utvrđivanje kanala promidžbene kampanje korisnika koji dolazi iz promidžbene kampanje
www.green-acres.fr utm_source (1 godina) Koristi se za identificiranje izvora korisničke reklamne kampanje korisnika koji dolaze iz reklamne kampanje
www.green-acres.fr utm_source_email (1 godina) Koristi se za prepoznavanje obavijesti korisnika e-pošte koja dolazi iz obavijesti e-poštom
www.green-acres.fr utm_term (1 godina) Koristi se za utvrđivanje uvjeta promidžbene kampanje korisnika koji dolaze iz promidžbene kampanje
www.green-acres.fr visitor_country (1 godina) Koristi se da bi se utvrdila kultura korisnika
www.green-acres.fr visitor_country_iso_code (1 godina) Koristi se da bi se utvrdila kultura korisnika
www.green-acres.fr currency_selected (sesija) Koristi se za identificiranje valute koju koristi korisnik

e) Kolačići za praćenje i učinkovitost

Ovi se kolačići koriste za prikupljanje podataka u svrhu analize prometa na našem web-mjestu i način na koji ih posjetitelji upotrebljavaju. Na primjer, ovi kolačići pamte vrijeme koje su korisnici proveli na web-mjestu ili stranicama koje posjećuju. Ti nam podaci pomažu da shvatimo kako možemo poboljšati naše web-mjesto. Sve informacije prikupljene ovim kolačićima razvrstavaju se i stoga su anonimne. Odbijanje ovih kolačića može pogoršati vaše korisničko iskustvo.

Domena Kolačići (vijek trajanja) Opis
www.green-acres.fr _ga (2 godine) Koristi ga Google Analytics za prepoznavanje posjetitelja
www.green-acres.fr _gat (10 minuta) Koristi Google Analytics za ograničavanje brzine zahtjeva, čime ograničava prikupljanje podataka na web-mjestima a s velikim prometom
www.green-acres.fr _gcl_ (3 mjeseca) Koristi Google AdSense za testiranje učinkovitosti oglasa na web-mjestima koja upotrebljavaju njegove usluge
www.green-acres.fr _gid (24 sata) Koristi Google Analytics za prepoznavanje posjetitelja. Cilj je prikupiti podatke o kretanju korisnika između pojedinih stranica web-mjesta.
www.green-acres.fr _fbp (3 mjeseca) Koristi Facebook za isporuku niza proizvoda za oglašavanje, npr. ponuda u stvarnom vremenu od nezavisnih oglašivača
Sva prava pridržana - 04/06/2021